Giá bán chung cư An Bình City (Tòa A7)

BẢNG HÀNG TÒA A7 DỰ ÁN AN BÌNH CITY -GIÁ TRỰC TIẾP CĐT
STTĐơn
Nguyên
TầngVị trí
Căn hộ
DT
Thông
Thủy
DT
tim tường
Hướng
Cửa
Hướng
Ban công
ViewGiá bán
Tim Tường
Giá bán
Thông thủy
Tổng giá bán
1A731114.5121.3BN-THồ Điều Hòa27,640,64729,282,1873,352,810,445
2A732114.5121.3NB-THồ Điều Hòa26,564,67028,142,3103,222,294,468
3A73390.695.8BNĐại Lộ La mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
4A73490.695.8BBKhuôn Viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
5A73574.779.6BNĐại Lộ La mã25,617,32827,297,7152,039,139,290
6A73674.379.6BNĐại Lộ La mã25,480,15327,297,7152,028,220,204
7A73790.695.8BNĐại Lộ La mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
8A73890.695.8NBKhuôn Viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
9A73983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,179,01931,096,3982,602,768,508
10A731083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,337,31730,199,3862,527,688,647
11A731186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa26,612,22727,689,0222,395,100,423
12A731286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,803,50029,968,9602,592,315,044
13A751114.5121.3BN-THồ Điều Hòa28,213,37829,888,9333,422,282,786
14A752114.5121.3NB-THồ Điều Hòa27,109,62928,719,6333,288,397,978
15A75390.695.8BNĐại Lộ La mã26,489,87428,010,2642,537,729,884
16A75490.695.8BBKhuôn Viên25,970,46427,461,0432,487,970,475
17A75574.779.6BNĐại Lộ La mã26,409,61628,141,9742,102,205,454
18A75674.379.6BNĐại Lộ La mã26,268,19928,141,9742,090,948,664
19A75790.695.8BNĐại Lộ La mã26,490,18728,010,5952,537,759,884
20A75890.695.8NBKhuôn Viên25,970,46427,461,0432,487,970,475
21A75983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,792,21831,749,8912,657,465,864
22A751083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,213,72931,133,3882,605,864,585
23A751186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa27,435,28528,545,3842,469,175,694
24A751286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,694,33030,895,8352,672,489,737
25A75A1114.5121.3BN-THồ Điều Hòa28,313,37829,888,9333,422,282,786
26A75A2114.5121.3NB-THồ Điều Hòa27,109,62928,719,6333,288,397,978
27A75A390.695.8BNĐại Lộ La mã26,489,87428,010,2642,537,729,884
28A75A490.695.8BBKhuôn Viên25,970,46427,461,0432,487,970,475
29A75A574.779.6BNĐại Lộ La mã26,409,61628,141,9742,102,205,454
30A75A674.379.6BNĐại Lộ La mã26,268,19928,141,9742,090,948,664
31A75A790.695.8BNĐại Lộ La mã26,489,87428,010,2642,537,729,884
32A75A890.695.8NBKhuôn Viên25,970,46427,461,0432,487,970,475
33A75A983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,792,21831,749,8912,657,465,864
34A75A1083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,213,72931,133,3882,605,864,585
35A75A1186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa27,435,28528,545,3842,469,175,694
36A75A1286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,694,33030,895,8352,672,489,737
37A761114.5121.3BTNHồ điều hòa29,059,78030,785,6013,524,951,270
38A762114.5121.3NTBHồ điều hòa27,922,91829,581,2223,387,049,918
39A76390.695.8BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
40A76490.695.8BBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
41A76574.779.6BNĐại lộ La Mã27,201,90528,986,2332,165,271,617
42A76674.379.6BNĐại lộ La Mã27,056,24528,986,2332,153,677,124
43A76790.695.8BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
44A76890.695.8NBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
45A76983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,685,98532,702,3882,737,189,839
46A761083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,090,14032,067,3902,684,040,522
47A761186.590ĐTBHồ điều hòa28,258,34429,401,7452,543,250,964
48A761286.590TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,585,16031,822,7102,752,664,429
49A781114.5121.3BTNHồ điều hòa29,059,78030,785,6013,524,951,270
50A782114.5121.3NTBHồ điều hòa27,922,91829,581,2223,387,049,918
51A78390.695.8BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
52A78490.695.8BBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
53A78574.779.6BNĐại lộ La Mã27,201,90528,986,2332,165,271,617
54A78674.379.6BNĐại lộ La Mã27,056,24528,986,2332,153,677,124
55A78790.695.8BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
56A78890.695.8NBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
57A78983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,685,98532,702,3882,737,189,839
58A781083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,090,14032,067,3902,684,040,522
59A781186.590ĐTBHồ điều hòa28,258,34429,401,7452,543,250,964
60A781286.590TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,585,16031,822,7102,752,664,429
61A7121114.5121.3BTNHồ điều hòa29,059,78030,785,6013,524,951,270
62A7122114.5121.3NTBHồ điều hòa27,922,91829,581,2223,387,049,918
63A712390.695.8BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
64A712490.695.8BBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
65A712574.779.6BNĐại lộ La Mã27,201,90528,986,2332,165,271,617
66A712674.379.6BNĐại lộ La Mã27,056,24528,986,2332,153,677,124
67A712790.695.8BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
68A712890.695.8NBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
69A712983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,685,98532,702,3882,737,189,839
70A7121083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,090,14032,067,3902,684,040,522
71A7121186.590ĐTBHồ điều hòa28,258,34429,401,7452,543,250,964
72A7121286.590TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,585,16031,822,7102,752,664,429
73A7141114.5121.3BTNHồ điều hòa28,213,37829,888,9333,422,282,786
74A7142114.5121.3NTBHồ điều hòa27,109,62928,719,6333,288,397,978
75A714390.695.8BNĐại lộ La Mã26,489,87428,010,2642,537,729,884
76A714490.695.8BBKhuôn viên25,970,46427,461,0432,487,970,475
77A714574.779.6BNĐại lộ La Mã26,409,61628,141,9742,102,205,454
78A714674.379.6BNĐại lộ La Mã26,268,19928,141,9742,090,948,664
79A714790.695.8BNĐại lộ La Mã26,489,87428,010,2642,537,729,884
80A714890.695.8NBKhuôn viên25,970,46427,461,0432,487,970,475
81A714983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,792,21831,749,8912,657,465,864
82A7141083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,213,72931,133,3882,605,864,585
83A7141186.590ĐTBHồ điều hòa27,435,28528,545,3842,469,175,694
84A7141286.590TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,694,33030,895,8352,672,489,737
85A7151114.5121.3BN-THồ Điều Hòa29,059,78030,785,6013,524,951,270
86A7152114.5121.3NB-THồ Điều Hòa27,922,91829,581,2223,387,049,918
87A715390.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
88A715490.695.8BBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
89A715574.779.6BNĐại Lộ La mã27,201,90528,986,2332,165,271,617
90A715674.379.6BNĐại Lộ La mã27,056,24528,986,2332,153,677,124
91A715790.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
92A715890.695.8NBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
93A715983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,685,98532,702,3882,737,189,839
94A7151083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,090,14032,067,3902,684,040,522
95A7151186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa28,258,34429,401,7452,543,250,964
96A7151286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,585,16031,822,7102,752,664,429
97A7171114.5121.3BN-THồ Điều Hòa28,777,64630,486,7113,490,728,442
98A7172114.5121.3NB-THồ Điều Hòa27,651,82129,294,0263,354,165,938
99A717390.695.8BNĐại Lộ La mã27,019,67128,570,4692,588,484,482
100A717490.695.8BBKhuôn Viên26,489,87428,010,2642,537,729,884
101A717574.779.6BNĐại Lộ La mã26,937,80928,704,8132,144,249,563
102A717674.379.6BNĐại Lộ La mã26,793,56328,704,8132,132,767,637
103A717790.695.8BNĐại Lộ La mã27,019,67128,570,4692,588,484,482
104A717890.695.8NBKhuôn Viên26,489,87428,010,2642,537,729,884
105A717983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,388,06332,384,8892,710,615,181
106A7171083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,798,00331,756,0562,657,981,876
107A7171186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa27,983,99129,116,2912,518,559,207
108A7171286.590.0BN-THồ Điều Hòa30,288,21731,513,7522,725,939,531
109A7181114.5121.3BN-THồ Điều Hòa29,059,78030,785,6013,524,951,270
110A7182114.5121.3NB-THồ Điều Hòa27,922,91829,581,2223,387,049,918
111A718390.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
112A718490.695.8BBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
113A718574.779.6BNĐại Lộ La mã27,201,90528,986,2332,165,271,617
114A718674.379.6BNĐại Lộ La mã27,056,24528,986,2332,153,677,124
115A718790.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
116A718890.695.8NBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
117A718983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,685,98532,702,3882,737,189,839
118A7181083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,090,14032,067,3902,684,040,522
119A7181186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa28,258,34429,401,7452,543,250,964
120A7181286.590.0BN-THồ Điều Hòa30,585,16031,822,7102,752,664,429
121A7201114.5121.3BN-THồ Điều Hòa29,059,78030,785,6013,524,951,270
122A7202114.5121.3NB-THồ Điều Hòa27,922,91829,581,2223,387,049,918
123A720390.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
124A720490.695.8BBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
125A720574.779.6BNĐại Lộ La mã27,201,90528,986,2332,165,271,617
126A720674.379.6BNĐại Lộ La mã27,056,24528,986,2332,153,677,129
127A720790.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,781
128A720890.695.8NBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,589
129A720983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,685,98532,702,3882,737,189,839
130A7201083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,090,14032,067,3902,684,040,522
131A7201186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa28,258,34429,401,7452,543,250,964
132A7201286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,585,16031,822,7102,752,664,429
133A7221114.5121.3BTNHồ điều hòa28,918,71330,636,1563,507,839,856
134A7222114.5121.3NTBHồ điều hòa27,787,37029,437,6243,370,607,928
135A722390.695.8BNĐại lộ La Mã27,152,12028,710,5202,601,173,131
136A722490.695.8BBKhuôn viên26,619,72628,147,5692,550,169,737
137A722574.779.6BNĐại lộ La Mã27,069,85728,845,5232,154,760,590
138A722674.379.6BNĐại lộ La Mã26,924,90428,845,5232,143,222,381
139A722790.695.8BNĐại lộ La Mã27,152,12028,710,5202,601,173,131
140A722890.695.8NBKhuôn viên26,619,72628,147,5692,550,169,737
141A722983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,537,02432,543,6382,723,902,510
142A7221083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,944,07231,911,7232,671,011,199
143A7221186.590.0ĐTBHồ điều hòa28,121,16829,259,0182,530,905,086
144A7221286.590.0TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,436,68931,668,2312,739,301,980
145A7241114.5121.3BTNHồ điều hòa28,495,51230,187,8223,456,505,614
146A7242114.5121.3NTBHồ điều hòa27,380,72529,006,8293,321,281,958
147A724390.695.8BNĐại lộ La Mã26,754,77228,290,3662,563,107,183
148A724490.695.8BBKhuôn viên26,230,16927,735,6532,512,850,179
149A724574.779.6BNĐại lộ La Mã26,673,71228,423,3942,123,227,508
150A724674.379.6BNĐại lộ La Mã26,530,88128,423,3942,111,858,151
151A724790.695.8BNĐại lộ La Mã26,754,77228,290,3662,563,107,183
152A724890.695.8NBKhuôn viên26,230,16927,735,6532,512,850,179
153A724983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,090,14032,067,3902,684,040,522
154A7241083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,505,86631,444,7222,631,923,230
155A7241186.590.0ĐTBHồ điều hòa27,709,63828,830,8382,493,867,450
156A7241286.590.0TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,991,27431,204,7932,699,214,634
157A7271114.5121.3BN-THồ Điều Hòa27,649,11129,291,1543,353,837,130
158A7272114.5121.3NB-THồ Điều Hòa26,567,43628,145,2403,222,630,019
159A727390.695.8BNĐại Lộ La mã25,960,07627,450,0582,486,975,287
160A727490.695.8BBKhuôn Viên25,451,05526,911,8222,438,211,065
161A727574.779.6BNĐại Lộ La mã25,881,42427,579,1342,060,161,345
162A727674.379.6BNĐại Lộ La mã25,742,83527,579,1342,049,129,691
163A727790.695.8BNĐại Lộ La mã25,960,07627,450,0582,486,975,287
164A727890.695.8NBKhuôn Viên25,451,05526,911,8222,438,211,065
165A727983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,196,37431,114,8932,604,316,546
166A7271083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,629,45430,510,7202,553,747,293
167A7271186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa26,886,58027,974,4762,419,792,180
168A7271286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,100,43330,277,9072,619,038,942
169A7291114.5121.3BN-THồ Điều Hòa27,649,11129,291,1543,353,837,130
170A7292114.5121.3NB-THồ Điều Hòa26,567,43628,145,2403,222,630,019
171A729390.695.8BNĐại Lộ La mã25,960,07627,450,0582,486,975,287
172A729490.695.8BBKhuôn Viên25,451,05526,911,8222,438,211,065
173A729574.779.6BNĐại Lộ La mã25,881,42427,579,1342,060,161,345
174A729674.379.6BNĐại Lộ La mã25,742,83527,579,1342,049,129,691
175A729790.695.8BNĐại Lộ La mã25,960,07627,450,0582,486,975,287
176A729890.695.8NBKhuôn Viên25,451,05526,911,8222,438,211,065
177A729983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,196,37431,114,8932,604,316,546
178A7291083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,629,45430,510,7202,553,747,293
179A7291186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa26,886,58027,974,4762,419,792,180
180A7291286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,100,44430,277,9182,619,039,942
181A7311114.5121.3BTNHồ điều hòa27,366,97728,992,2653,319,614,302
182A7312114.5121.3NTBHồ điều hòa26,296,34027,858,0443,189,746,039
183A731390.695.8BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
184A731490.695.8BBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
185A731574.779.6BNĐại lộ La Mã25,617,32827,297,7152,039,139,290
186A731674.379.6BNĐại lộ La Mã25,480,15327,297,7152,028,220,204
187A731790.695.8BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
188A731890.695.8NBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
189A731983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,898,45230,797,3942,577,741,888
190A7311083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,337,31730,199,3862,527,688,647
191A7311186.590ĐTBHồ điều hòa26,612,22727,689,0222,395,100,423
192A7311286.590TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,803,50029,968,9602,592,315,044
193A7321114.5121.3BTNHồ điều hòa27,366,97728,992,2653,319,614,302
194A7322114.5121.3NTBHồ điều hòa26,296,34027,858,0443,189,746,039
195A732390.695.8BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
196A732490.695.8BBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
197A732574.779.6BNĐại lộ La Mã25,617,32827,297,7152,039,139,290
198A732674.379.6BNĐại lộ La Mã25,480,15327,297,7152,028,220,204
199A732790.695.8BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
200A732890.695.8NBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
201A732983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,898,45230,797,3942,577,741,888
202A7321083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,337,31730,199,3862,527,688,647
203A7321186.590ĐTBHồ điều hòa26,612,22727,689,0222,395,100,423
204A7321286.590TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,803,50029,968,9602,592,315,044
205A7331114.5121.3BN-THồ Điều Hòa27,366,97728,992,2653,319,614,302
206A7332114.5121.3NB-THồ Điều Hòa26,296,34027,858,0443,189,746,039
207A733390.695.8BNĐại Lộ La mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
208A733490.695.8BBKhuôn Viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
209A733574.779.6BNĐại lộ La Mã25,617,32827,297,7152,039,139,290
210A733674.379.6BNĐại Lộ La mã25,480,15327,297,7152,028,220,204
211A733790.695.8BNĐại Lộ La mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
212A733890.695.8NBKhuôn Viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
213A733983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,898,45230,797,3942,577,741,888
214A7331083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,337,31730,199,3862,527,688,647
215A7341114.50121.30BTNHồ điều hòa27,366,97728,992,2653,319,614,302
216A7342114.50121.30NTBHồ điều hòa26,296,34027,858,0443,189,746,039
217A734390.6095.80BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
218A734490.6095.80BBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
219A734574.779.60BNĐại lộ La Mã25,617,32827,297,7152,039,139,290
220A734674.379.60BNĐại lộ La Mã25,480,15327,297,7152,028,220,204
221A734790.6095.80BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
222A734890.6095.80NBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
223A734983.7089.20BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,898,45230,797,3942,577,741,888
224A7341083.7089.20NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,337,31730,199,3862,527,688,647

HOTLINE: TƯ VẤN DỰ ÁN CHUNG CƯ AN BÌNH CITY:
Share on Google Plus

About Vĩnh Hưng

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét