Giá bán chung cư An Bình City (Tòa A2)


BẢNG GIÁ CĂN HỘ TÒA A2 - Đợt 2
Áp dụng từ - 17/11/2016
STTĐơn nguyênTầngVị trí
căn hộ
DT
Thông thủy
DT
Tim tường
Hướng cửaHướng
ban công
ViewGiá bán tim tường
(đã bao gồm VAT)
Giá bán thông thủy
(đã bao gồm VAT)
Tổng giá trị căn hộ
(đã bao gồm VAT)
1A231114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã26,216,71927,773,6943,180,087,981
2A232114.5121.30NB-ĐKhuôn viên25,219,90926,717,6853,059,174,950
3A23390.695.80BNĐại lộ La Mã25,388,97526,846,1792,432,263,818
4A23490.695.80NBKhuôn viên24,895,78826,324,6852,385,016,488
5A23574.779.60BNĐại lộ La Mã25,564,24627,241,1522,034,914,018
6A23674.379.60BNĐại lộ La Mã25,427,35627,241,1522,024,017,557
7A23790.695.80BNĐại lộ La Mã25,388,97526,846,1792,432,263,818
8A23890.695.80NBKhuôn viên24,895,78826,324,6852,385,016,488
9A23983.789.20BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,165,54428,950,6162,423,166,525
10A231083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,632,25828,382,2872,375,597,386
11A231186.590.00TĐ-BKhuôn viên26,295,77027,359,7612,366,619,289
12A231286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,801,19527,885,6362,412,107,531
13A251114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã27,020,24728,624,9423,277,555,908
14A252114.5121.30NB-ĐKhuôn viên25,992,60827,536,2733,152,903,299
15A25390.695.80BNĐại lộ La Mã26,166,88927,668,7412,506,787,957
16A25490.695.80NBKhuôn viên25,658,44927,131,1192,458,079,370
17A25574.779.60BNĐại lộ La Mã26,347,63728,075,9292,097,271,926
18A25674.379.60BNĐại lộ La Mã26,206,55228,075,9292,086,041,554
19A25790.695.80BNĐại lộ La Mã26,166,88927,668,7412,506,787,957
20A25890.695.80NBKhuôn viên25,658,44927,131,1192,458,079,370
21A251083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,448,68129,252,3572,448,422,305
22A251186.590.00TĐ-BKhuôn viên27,101,61028,198,2072,439,144,885
23A251286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,622,66628,740,3472,486,039,980
24A25A2114.5121.30NB-ĐKhuôn viên25,992,60827,536,2733,152,903,299
25A25A390.695.80BNĐại lộ La Mã26,166,88927,668,7412,506,787,957
26A25A490.695.80NBKhuôn viên25,658,44927,131,1192,458,079,370
27A25A574.779.60BNĐại lộ La Mã26,347,63728,075,9292,097,271,926
28A25A790.695.80BNĐại lộ La Mã26,166,88927,668,7412,506,787,957
29A25A890.695.80NBKhuôn viên25,658,44927,131,1192,458,079,370
30A25A983.789.20BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,998,46029,838,2642,497,462,655
31A25A1083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,448,68129,252,3572,448,422,305
32A25A1186.590.00TĐ-BKhuôn viên27,101,61028,198,2072,439,144,885
33A25A1286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,622,66628,740,3472,448,422,305
34A261114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã27,823,77429,476,1913,375,023,835
35A262114.5121.30NB-ĐKhuôn viên26,765,30628,354,8623,246,631,647
36A26390.695.80BNĐại lộ La Mã26,944,80328,491,3032,581,312,096
37A26490.695.80NBKhuôn viên26,421,10927,937,5522,531,142,251
38A26674.379.60BNĐại lộ La Mã26,985,74828,910,7072,148,065,551
39A26890.695.80NBKhuôn viên26,421,10927,937,5522,531,142,251
40A261186.590.00TĐ-BKhuôn viên27,907,45029,036,6532,511,670,482
41A261286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,444,13829,595,0572,559,972,430
42A271114.5121.3BN-ĐĐại lộ La Mã27,020,24628,624,9423,277,555,859
43A272114.5121.3NB-ĐKhuôn viên25,992,60727,536,2733,152,903,259
44A27390.695.8BNĐại lộ La Mã26,166,88927,668,7412,506,787,935
45A27490.695.8NBKhuôn viên25,658,44927,131,1192,458,079,381
46A27574.779.6BNĐại lộ La Mã26,347,63728,075,9292,097,271,896
47A27674.379.6BNĐại lộ La Mã26,206,55228,075,9292,086,041,525
48A27790.695.8BNĐại lộ La Mã26,166,88927,668,7412,506,787,935
49A27890.695.8NBKhuôn viên25,658,44927,131,1192,458,079,381
50A27983.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,998,46129,838,2642,497,462,697
51A271083.789.2NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,448,68029,252,3572,448,422,281
52A271186.590TĐ-BKhuôn viên27,101,61028,198,2072,439,144,906
53A271286.590ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,622,66728,740,3472,486,040,016
54A282114.5121.30NB-ĐKhuôn viên26,765,30628,354,8623,246,631,647
55A28490.695.80NBKhuôn viên26,421,10927,937,5522,531,142,251
56A281286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,444,13829,595,0572,559,972,430
57A211A2114.5121.30NB-ĐKhuôn viên26,507,74028,081,9993,215,388,864
58A211A390.695.80BNĐại lộ La Mã26,685,49828,217,1162,556,470,716
59A211A490.695.80NBKhuôn viên26,166,88927,668,7412,506,787,957
60A211A790.695.80BNĐại lộ La Mã26,685,49828,217,1162,556,470,716
61A211A890.695.80NBKhuôn viên26,166,88927,668,7412,506,787,957
62A211A1083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,992,96229,832,4042,496,972,252
63A2122114.5121.30NB-ĐKhuôn viên26,765,30628,354,8623,246,631,647
64A212390.695.80BNĐại lộ La Mã26,944,80328,491,3032,581,312,096
65A212490.695.80NBKhuôn viên26,421,10927,937,5522,531,142,251
66A212674.379.60BNĐại lộ La Mã26,985,74828,910,7072,148,065,551
67A212790.695.80BNĐại lộ La Mã26,944,80328,491,3032,581,312,096
68A212890.695.80NBKhuôn viên26,421,10927,937,5522,531,142,251
69A2121083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,265,10330,122,4282,521,247,225
70A2121186.590.00TĐ-BKhuôn viên27,907,45029,036,6532,511,670,482
71A2141114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã27,020,24728,624,9423,277,555,908
72A2142114.5121.30NB-ĐKhuôn viên25,992,60827,536,2733,152,903,299
73A214390.695.80BNĐại lộ La Mã26,166,88927,668,7412,506,787,957
74A214490.695.80NBKhuôn viên25,658,44927,131,1192,458,079,370
75A214574.779.60BNĐại lộ La Mã26,347,63728,075,9292,097,271,926
76A214674.379.60BNĐại lộ La Mã26,206,55228,075,9292,086,041,554
77A214790.695.80BNĐại lộ La Mã26,166,88927,668,7412,506,787,957
78A214890.695.80NBKhuôn viên25,658,44927,131,1192,458,079,370
79A214983.789.20BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,998,46029,838,2642,497,462,655
80A2141083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,448,68129,252,3572,448,422,305
81A2141186.590.00TĐ-BKhuôn viên27,101,61028,198,2072,439,144,885
82A2141286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,622,66728,740,3472,486,039,986
83A2171114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã27,555,93229,192,4413,342,534,526
84A2172114.5121.30NB-ĐKhuôn viên26,507,74028,081,9993,215,388,864
85A217390.695.80BNĐại lộ La Mã26,685,49828,217,1162,556,470,716
86A217490.695.80NBKhuôn viên26,166,88927,668,7412,506,787,957
87A217574.779.60BNĐại lộ La Mã26,869,89828,632,4482,138,843,864
88A217674.379.60BNĐại lộ La Mã26,726,01628,632,4482,127,390,885
89A217790.695.80BNĐại lộ La Mã26,685,49828,217,1162,556,470,716
90A217890.695.80NBKhuôn viên26,166,88927,668,7412,506,787,957
91A2171083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,992,96229,832,4042,496,972,252
92A2171286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,170,31429,310,1542,535,328,280
93A2182114.5121.30NB-ĐKhuôn viên26,765,30628,354,8623,246,631,647
94A218490.695.80NBKhuôn viên26,421,10927,937,5522,531,142,251
95A218674.379.60BNĐại lộ La Mã26,985,74828,910,7072,148,065,551
96A218890.695.80NBKhuôn viên26,421,10927,937,5522,531,142,251
97A2192114.5121.30NB-ĐKhuôn viên26,765,30628,354,8623,246,631,647
98A219390.695.80BNĐại lộ La Mã26,944,80328,491,3032,581,312,096
99A219490.695.80NBKhuôn viên26,421,10927,937,5522,531,142,251
100A219574.779.60BNĐại lộ La Mã27,131,02828,910,7072,159,629,834
101A219790.695.80BNĐại lộ La Mã26,944,80328,491,3032,581,312,096
102A219890.695.80NBKhuôn viên26,421,10927,937,5522,531,142,251
103A2191083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,265,10330,122,4282,521,247,225
104A2191286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,444,13829,595,0572,559,972,430
105A2201114.5121.3BN-ĐĐại lộ La Mã27,823,77529,476,1913,375,023,870
106A2202114.5121.3NB-ĐKhuôn viên26,765,30728,354,8623,246,631,699
107A220390.695.8BNĐại lộ La Mã26,944,80228,491,3032,581,312,052
108A220490.695.8NBKhuôn viên26,421,10927,937,5522,531,142,211
109A220574.779.6BNĐại lộ La Mã27,131,02828,910,7072,159,629,813
110A220674.379.6BNĐại lộ La Mã26,985,74828,910,7072,148,065,530
111A220790.695.8BNĐại lộ La Mã26,944,80228,491,3032,581,312,052
112A220890.695.8NBKhuôn viên26,421,10927,937,5522,531,142,211
113A220983.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,831,37630,725,9112,571,758,751
114A2201083.789.2NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,265,10330,122,4282,521,247,224
115A2201186.590TĐ-BKhuôn viên27,907,45029,036,6532,511,670,485
116A2201286.590ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,444,13829,595,0572,559,972,431
117A2222114.5121.30NB-ĐKhuôn viên26,636,52328,218,4303,231,010,256
118A222390.695.80BNĐại lộ La Mã26,815,15028,354,2102,568,891,406
119A222490.695.80NBKhuôn viên26,293,99927,803,1472,518,965,104
120A222574.779.60BNĐại lộ La Mã27,000,46328,771,5782,149,236,849
121A222790.695.80BNĐại lộ La Mã26,815,15028,354,2102,568,891,406
122A222890.695.80NBKhuôn viên26,293,99927,803,1472,518,965,104
123A2221083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,129,03329,977,4162,509,109,738
124A2231114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã27,689,85329,334,3163,358,779,180
125A2232114.5121.30NB-ĐKhuôn viên26,636,52328,218,4303,231,010,256
126A223390.695.80BNĐại lộ La Mã26,815,15028,354,2102,568,891,406
127A223490.695.80NBKhuôn viên26,293,99927,803,1472,518,965,104
128A223574.779.60BNĐại lộ La Mã27,000,46328,771,5782,149,236,849
129A223674.379.60BNĐại lộ La Mã26,855,88228,771,5782,137,728,218
130A223790.695.80BNĐại lộ La Mã26,815,15028,354,2102,568,891,406
131A223890.695.80NBKhuôn viên26,293,99927,803,1472,518,965,104
132A223983.789.20BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,692,55730,577,9702,559,376,096
133A2231083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,129,03329,977,4162,509,109,738
134A2231186.590.00TĐ-BKhuôn viên27,773,14328,896,9122,499,582,883
135A2241114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã27,288,08928,908,6923,310,045,217
136A2242114.5121.30NB-ĐKhuôn viên26,250,17427,809,1363,184,146,081
137A224390.695.80BNĐại lộ La Mã26,426,19327,942,9292,531,629,336
138A224490.695.80NBKhuôn viên25,912,66927,399,9302,482,433,663
139A224574.779.60BNĐại lộ La Mã26,608,76828,354,1892,118,057,895
140A224674.379.60BNĐại lộ La Mã26,466,28428,354,1892,106,716,220
141A224790.695.80BNĐại lộ La Mã26,426,19327,942,9292,531,629,336
142A224890.695.80NBKhuôn viên25,912,66927,399,9302,482,433,663
143A2241083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,720,82229,542,3812,472,697,278
144A2241186.590.00TĐ-BKhuôn viên27,370,22328,477,6892,463,320,084
145A2241286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,896,49029,025,2502,510,684,130
146A2271114.5121.3BN-ĐĐại lộ la mã26.484.56128.057.4443.212.577.290
147A227390.695.8BNĐại lộ la mã25.648.28027.120.3662.457.105.198
148A227490.695.8NBkhuôn viên25.150.00826.593.4962.409.370.782
149A227574.779.6BNĐại lộ la mã25.825.37727.519.4112.055.699.987
150A227674.379.6BNĐại lộ la mã25.687.08827.519.4112.044.692.223
151A227790.695.8BNĐại lộ la mã25.648.28027.120.3662.457.105.198
152A227890.695.8NBKhuôn viên25.150.00826.593.4962.409.370.782
153A227983.789.2BN-TQuảng trường,bể bơi,sân chơi27.443.18329.246.4982.447.931.902
154A2271083.789.2NB-TQuảng trường,bể bơi,sân chơi26.904.39928.672.3102.399.872.359
155A2271286.590ĐT-BQuảng trường,bể bơi,sân chơi27.075.01928.170.5402.436.751.681
156A2291114.5121.3BN-ĐĐại lộ La Mã26,484,56128,057,4443,212,577,290
157A2292114.5121.3NB-ĐKhuôn viên25,477,47526,990,5483,090,417,733
158A229390.695.8BNĐại lộ La Mã25,648,28027,120,3662,457,105,198
159A229490.695.8NBKhuôn viên25,150,00826,593,4962,409,370,782
160A229574.779.6BNĐại lộ La Mã25,825,37727,519,4112,055,699,987
161A229674.379.6BNĐại lộ La Mã25,687,08827,519,4112,044,692,223
162A229790.695.8BNĐại lộ La Mã25,648,28027,120,3662,457,105,198
163A229890.695.8NBKhuôn viên25,150,00826,593,4962,409,370,782
164A229983.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,443,18329,246,4982,447,931,902
165A2291083.789.2NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,904,39928,672,3102,399,872,359
166A2291186.590TĐ-BKhuôn viên26,564,38327,639,2432,390,794,488
167A2291286.590ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,075,01928,170,5402,436,751,681
168A2301114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã26,484,56128,057,4443,212,577,290
169A2302114.5121.30NB-ĐKhuôn viên25,477,47526,990,5483,090,417,733
170A230390.695.80BNĐại lộ La Mã25,648,28027,120,3662,457,105,198
171A230490.695.80NBKhuôn viên25,150,00826,593,4962,409,370,782
172A230574.779.60BNĐại lộ La Mã25,825,37727,519,4112,055,699,987
173A230674.379.60BNĐại lộ La Mã25,687,08827,519,4112,044,692,223
174A230790.695.80BNĐại lộ La Mã25,648,28027,120,3662,457,105,198
175A230890.695.80NBKhuôn viên25,150,00826,593,4962,409,370,782
176A230983.789.20BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,443,18329,246,4982,447,931,902
177A2301083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,904,39928,672,3102,399,872,359
178A2301186.590.00TĐ-BKhuôn viên26,564,38327,639,2432,390,794,488
179A2301286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,075,01928,170,5402,436,751,681
180A2311114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã26,216,71927,773,6943,180,087,981
181A2312114.5121.30NB-ĐKhuôn viên25,219,90926,717,6853,059,174,950
182A231390.695.80BNĐại lộ La Mã25,388,97526,846,1792,432,263,818
183A231490.695.80NBKhuôn viên24,895,78826,324,6852,385,016,488
184A231574.779.60BNĐại lộ La Mã25,564,24627,241,1522,034,914,018
185A231674.379.60BNĐại lộ La Mã25,427,35627,241,1522,024,017,557
186A231790.695.80BNĐại lộ La Mã25,388,97526,846,1792,432,263,818
187A231890.695.80NBKhuôn viên24,895,78826,324,6852,385,016,488
188A231983.789.20BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,165,54428,950,6162,423,166,525
189A2311083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,632,25828,382,2872,375,597,386
190A2311286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,801,19527,885,6362,412,107,531
191A2321114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã26,216,71927,773,6943,180,087,981
192A2322114.5121.30NB-ĐKhuôn viên25,219,90926,717,6853,059,174,950
193A232390.695.80BNĐại lộ La Mã25,388,97526,846,1792,432,263,818
194A232490.695.80NBKhuôn viên24,895,78826,324,6852,385,016,488
195A232574.779.60BNĐại lộ La Mã25,564,24627,241,1522,034,914,018
196A232674.379.60BNĐại lộ La Mã25,427,35627,241,1522,024,017,557
197A232790.695.80BNĐại lộ La Mã25,388,97526,846,1792,432,263,818
198A232890.695.80NBKhuôn viên24,895,78826,324,6852,385,016,488
199A232983.789.20BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,165,54428,950,6162,423,166,525
200A2321083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,632,25828,382,2872,375,597,386
201A2321186.590.00TĐ-BKhuôn viên26,295,77027,359,7612,366,619,289
202A2321286.590.00ĐT-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,801,19527,885,6362,412,107,531
203A2331114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã26,216,71927,773,6943,180,087,981
204A2332114.5121.30NB-ĐKhuôn viên25,219,90926,717,6853,059,174,950
205A233390.695.80BNĐại lộ La Mã25,388,97526,846,1792,432,263,818
206A233490.695.80NBKhuôn viên24,895,78826,324,6852,385,016,488
207A233574.779.60BNĐại lộ La Mã25,564,24627,241,1522,034,914,018
208A233674.379.60BNĐại lộ La Mã25,427,35627,241,1522,024,017,557
209A233790.695.80BNĐại lộ La Mã25,388,97526,846,1792,432,263,818
210A233890.695.80NBKhuôn viên24,895,78826,324,6852,385,016,488
211A233983.789.20BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,165,54428,950,6162,423,166,525
212A2331083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,632,25828,382,2872,375,597,386
213A2341114.5121.3BN-ĐĐại lộ la mã26.216.71927.773.6943.180.087.981
214A2342114.5121.3NB-Đkhuôn viên25.219.90926.717.6853.059.174.950
215A234390.695.8BNĐại lộ la mã25.388.97526.846.1792.432.263.818
216A234490.695.8NBkhuôn viên24.895.78826.324.6852.385.016.488
217A234574.779.6BNĐại lộ la mã25.564.24627.241.1522.034.914.018
218A234674.379.6BNĐại lộ la mã25.427.35627.241.1522.024.017.557
219A234790.695.8BNĐại lộ la mã25.388.97526.846.1792.432.263.818
220A234890.695.8NBKhuôn viên24.895.78826.324.6852.385.016.488
221A234983.789.2BN-TQuảng trường,bể bơi,sân chơi27.165.54428.950.6162.423.166.525
222A2341083.789.2NB-TQuảng trường,bể bơi,sân chơi26.632.25828.382.2872.375.597.386
223A2351114.5121.30BN-ĐĐại lộ La Mã25,681,03327,206,1953,115,109,362
224A2352114.5121.30NB-ĐKhuôn viên24,704,77626,171,9602,996,689,384
225A235390.695.80BNĐại lộ La Mã24,870,36626,297,8042,382,581,059
226A235490.695.80NBKhuôn viên24,387,34825,787,0632,336,307,901
227A235574.779.60BNĐại lộ La Mã25,041,98626,684,6331,993,342,080
228A235674.379.60BNĐại lộ La Mã24,907,89226,684,6331,982,668,226
229A235790.695.80BNĐại lộ La Mã24,870,36626,297,8042,382,581,059
230A235890.695.80NBKhuôn viên24,387,34825,787,0632,336,307,901
231A235983.789.20BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,610,26728,358,8502,373,635,772
232A2351083.789.20NB-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,087,97627,802,2392,327,047,440

HOTLINE: TƯ VẤN DỰ ÁN CHUNG CƯ AN BÌNH CITY:

Share on Google Plus

About Vĩnh Hưng

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét